• Start Kit - KR
Start Kit - KR

Start Kit - KR

80126

Components

  1. NLHD+ST-S : 1ea
  2. HCD : 1ea
  3. ED19-S : 1ea
  4. PD-25-1.0 : 1ea
  5. PD-31-1.0 : 1ea
  6. Microimplants : 6 pkg

(SH1312-06, 07, 08 & SH1413-06, 07, 08)